English

行走 Walk

China PlusPublished: 2021-09-01 16:47:14
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

xíngzǒu

行走

walk

Hángtiān yuán zài tàikōng zhōng xíngzǒu le qī gè xiǎoshí.

航天员在太空中行走了七个小时。

The astronauts walked seven hours in space.

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn